Poleć znajomemu

Wpisz poniżej adres email znajomego, aby polecić mu tę stronę!
Możesz wpisać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami


Podpisz się, aby twój znajomy wiedział od kogo jest wiadomość:

Tekst załączony do wiadomości


wizytauwrozki
Newsletter
8 ścieżek jogi
Autor:
Usunięty Ekspert

Joga jest jedną z najstarszych metod prowadzących do zjednoczenia ze wszystkim, co istnieje. A jest to możliwe jedynie poprzez doświadczenie przepływu. Przepływ to stan umysłu, kiedy możemy swobodnie kierować swoja uwagą, w którym nie czujemy żadnego zagrożenia, przed którym musielibyśmy się chronić rozpraszając swoją energię. Rozpraszając energię nie jesteśmy w stanie doświadczyć przepływu. Sadhana Singh daje taki oto przykład: Załóżmy, że wchodzę w relację, pojawiają się we mnie uczucia i zaczynam to sobie uświadamiać. To doświadczenie może być fantastyczne lub okropne. Nie ma to znaczenia. Ale coś we mnie zaczyna się opierać, zaczyna mnie blokować, aby tego nie doświadczać". Jednak uciekając nigdy nie doświadczymy przepływu. Chodzi o to, aby dać się ponieść, aby tak organizować swoją świadomość, by jak najczęściej doświadczać przepływu.  

 

Joga posiada swoje własne metody prowadzące do doświadczenia przepływu, podobnie jak każde inne zajęcie, dzięki któremu możemy doznać takiego doświadczenia. Wszyscy przeżywamy takie chwile, w których czujemy, że kontrolujemy nasze działania, że jesteśmy panami swego losu. W tych rzadkich momentach przeżywamy głębokie zadowolenie, które staje się miarą tego, jak chcielibyśmy, aby wyglądało nasze życie. To właśnie jest doświadczenie przepływu. Doświadczenie to jest czymś, co sami tworzymy. Jest to stan, w którym człowiek jest tak zaangażowany w to, co robi, że nic innego nie ma znaczenia. Zdolność doświadczania tego stanu nie zależy od płci, wieku, stopnia zamożności, kultury, ani żadnych innych zmiennych demograficznych.  

 

Można wskazać wiele podobieństw między jogą a doświadczeniem przepływu. Przede wszystkim jogę można traktować jako bardzo dokładnie zaplanowaną czynność prowadzącą do tego doświadczenia. Oba doświadczenia mają na celu osiągnięcie głębokiego zaangażowania. Ścieżka jogi jest ścieżką kontroli świadomości. Joga daje odpowiedź na pytanie, jak uzyskać kontrolę nad świadomością.  

 

Podstawowy tekst jogi, opracowany przez Patańdżalego ponad dwa tysiące lat temu zalecał 8 ścieżek rozwoju umiejętności, mających służyć temu celowi. Dwie pierwsze ścieżki dotyczą "przygotowania etycznego", mają kształtować postawę człowieka. Jest to zestaw norm, które mówią, co należy robić, a czego nie wolno robić. To zasady etyczne, które zostały zaadoptowane do celu oczyszczania wewnętrznego. Ich celem jest maksymalne zredukowanie entropii psychicznej, konieczne przed podjęciem prób kontrolowania umysłu.

 

 

Pierwsza ścieżka yama mówi, aby powstrzymywać się od czynów, które mogą krzywdzić innych, tj. przemocy, kłamstwa, kradzieży, pożądania oraz chciwości. Praktykowanie pierwszej ścieżki może nauczyć Cię dyscypliny. Ścieżka ta nie służy temu, aby Cię ograniczać, ale wspomagać rozwój poprzez oczyszczenie.

 

Druga ścieżka niyama oznacza "posłuszeństwo" wobec zasad czystości, nauki i wobec boga. Pomaga w ukierunkowaniu uwagi wg określonych wzorców, sprzyja kontroli uwagi - troska o czystość, praktykowanie zadowolenia, samodyscyplina, poznawanie samego siebie poprzez introspekcję oraz oddanie.

 

"Dwie pierwsze ścieżki zależą od Ciebie, odzwierciedlają Twoje wewnętrzne jakości". Są podstawowe w tym sensie, że zawierają jakości, które nas tworzą, takie jak: cierpliwość, uczciwość, współczucie, zdolność do wybaczania, kontrolę emocji i nie przywiązywanie się.

 

Sadhana Singh mówi, że one tworzą podstawę decydującą o tym, czy jesteśmy w stanie w pełni kochać. A jeśli brakuje nam tych podstawowych jakości, wywołamy jedynie ból.

 

Dwie kolejne ścieżki jogi to przygotowanie fizyczne, obejmują rozwijanie nawyków, które pozwolą joginowi kontrolować swoje ciało, umożliwiają mu koncentrację bez zmęczenia czy rozpraszania się.

 

Trzecia ścieżka jogi polega na ćwiczeniu różnych asan, sposobów utrzymywania określonych pozycji ciała, bez odczuwania napięcia czy zmęczenia. Ta ścieżka jogi najbardziej znana jest na Zachodzie. Asany nawiązują do naszej postawy lub do roli, jaką przyjmujemy w relacji.

 

Ścieżka czwarta to pranayama - kontrolowanie oddechu, którego celem jest odprężenie ciała i ustabilizowanie rytmu oddychania. Pranahama zmienia stan świadomości, decyduje o jakości komunikacji z innymi.

 

Ścieżka piąta stanowi przejście pomiędzy ćwiczeniami wstępnymi a właściwą jogą i nazywa się pratyahara. Obejmuje ona naukę odwracania uwagi od zewnętrznych przedmiotów poprzez kontrolowanie informacji dostarczanych przez zmysły. W ten sposób można widzieć, słyszeć i czuć tylko to, co chce się dopuścić do świadomości. Mimo iż na co dzień opieramy się na naszych zmysłach, możemy to na jakiś czas zawiesić, robiąc przestrzeń dla głębszej świadomości.

 

Pratyahara to próba synchronizacji naszych zmysłów z nieskończonością, to świadomość, że cokolwiek co do nas przychodzi, pochodzi z nieskończoności. Ale również to, co od nas wychodzi pochodzi z nieskończoności. Jest darem dla innych, podobnie jak dla mnie darem jest to, co przychodzi do mnie. Oznacza to - mówi Sadhana Singh - że postrzegamy drugą osobę w relacji jako dar i jednocześnie my jesteśmy darem dla niej.

 

Już na tej ścieżce jogi widać, jak bardzo zbliżają się do siebie cel jogi oraz cel działań tworzących przepływ, tj. osiągnięcie kontroli nad tym, co dzieje się w umyśle.

 

Pozostałe trzy ścieżki obejmują kontrolę świadomości poprzez działania czysto mentalne, a nie fizyczne.

 

Dharana to zdolność do koncentrowania się przez bardzo długi czas na jednym punkcie. Dharana idzie w parze z medytacją, ale nią nie jest. To skupienie się na jednym punkcie - płomień świecy, kwiat, mantra. I dopiero wówczas, kiedy jesteśmy w stanie utrzymać ten stan koncentracji - zdaniem Sadhany - możemy przejść do kolejnego etapu, jakim jest medytacja. "Osiągamy stan medytacji, kiedy tak naprawdę zrozumiemy, że nie ma tej drugiej osoby, kiedy zaczynamy rozumieć, że ta druga osoba to ja. I kiedy dalej będziemy poddawali się temu procesowi, połączymy się z drugą osobą w procesie życia, procesie miłości, procesie jogi. To jest taki proces, w jakim przebiega miłość, przebiega życie i przebiega joga".

 

Można powiedzieć, że jest to lustrzane odbicie wcześniejszej fazy pratyahara. W tamtej fazie należało nauczyć się nie dopuszczania bodźców do umysłu, w tej - zatrzymywania ich tam.

 

Następną ścieżką jest medytacja, dhyana. To połączenie z przedmiotem, na którym się koncentrujesz w taki sposób, że nie istnieje dla Ciebie nic innego. To nauka rozmywania własnych granic, zapominania o jaźni, gdzie niepotrzebne już są zewnętrzne bodźce, z jakich korzysta się jeszcze w poprzednich ścieżkach.

 

Wreszcie jogin może osiągnąć stan samadhi, czyli stan "czystej świadomości", kiedy medytujący i obiekt medytacji stają się jednym. Ci, którym się to udało opisują samadhi jako najbardziej satysfakcjonujący moment swojego życia. W samadhicałkowicie zlewamy się z tym na czym się koncentrujemy. Jest to sposób rozwoju, ścieżka, która prowadzi do miłości - do pełnego połączenia się z przedmiotem medytacji. W tym stanie możesz zrozumieć, że nie tylko ty i przedmiot twojej medytacji stanowicie jedno, ale także, że ty i wszechświat jesteście jednością.

 

Samadhi, ostatnia ścieżka jogi jest jedynie progiem przed osiągnięciem nirwany - stanu, w którym ty i wszechświat jesteście jednością. Osiągniecie tego stanu oznacza przemianę ludzkiej świadomości w świadomość boską. Można tego dokonać jedynie poprzez doświadczenie przepływu - ostateczny cel jogi.

 

Siedem z ośmiu ścieżek jogi obejmuje rozwijanie coraz wyższego poziomu zdolności kontrolowania świadomości. Jogin przez cały czas aż do ostatecznego etapu uwolnienia musi utrzymywać kontrolę nad swoją świadomością. Gdybyśmy mogli w nieskończoność rozszerzać to, co jesteśmy w stanie objąć świadomością, stalibyśmy się podobnymi bogom, podobnymi nieskończoności. O tym właśnie mówi Sadhana, to jest doświadczenie przepływu.

 

Sadhana Singh, Włoch, nauczyciel Kundalini Yogi, po raz piąty przyjechał do Polski, aby nauczać o podstawowych prawach prosperity i sukcesu. Sadhana od wielu lat naucza i przygotowuje przyszłych trenerów KY na całym świecie. Zanim został nauczycielem KY, studiował aktorstwo. Napisał i wydał kilka książek, ostatnia to "Everyday Excellence. The Art of Success".

 

Pracuje z zarządami i kadrą menedżerską przedsiębiorstw prowadząc projekt "Trening Yogi dla Liderów i Menedżerów". Jest twórcą projektu "Crystallizing the Diamond". Od ponad 4 lat naucza KY na studiach magisterskich, specjalność "Przywództwo i Sukces" na Włoskim Uniwersytecie Sportu i Ruchu w Rzymie.

 

 

 

 


Kategorie:

Poznanie, Praca nad sobą, Porady życiowe, Płeć i ciało

Copyright 2010 © Wizytauwrozki.pl