Poleć znajomemu

Wpisz poniżej adres email znajomego, aby polecić mu tę stronę!
Możesz wpisać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami


Podpisz się, aby twój znajomy wiedział od kogo jest wiadomość:

Tekst załączony do wiadomości


wizytauwrozki
Newsletter
Karta życia w Tarocie. KAPŁANKA .

 

KAPŁANKA

Kapłanka to druga karta Wielkich Arkanów. Nosi ona kilka imion. Nazywana jest również Papieżycą lub Najwyższą Kapłanką, Arcykapłanką. Jej wizerunek to postać starszej, siedzącej na tronie kobiety, która ubrana jest  w długą szatę i papieską koronę, a na kolanach trzyma otwartą książkę. Kapłanka to tajemnicza kobieta, której tajemnicę trzeba umieć odkryć.

 

  • Znaczenie karty: ta karta symbolizuje naszą nieświadomość, tajemne pragnienia, sprzeczności i wszystko to, co wypieramy. Chodzi tu o ukrytą w nas stronę, którą rozum wyrażony świadomością najczęściej ukrywa. Kapłanka reprezentuje w nas wykształcony pierwotnie, a współcześnie niedoceniany i zaniedbany, sposób rozpoznawania rzeczy. Kapłanka postrzega świat w innej perspektywie. Zachęca nas do myślenia i bardziej intuicyjnego podejścia do życia. Spojrzenia na świat w innych barwach. Jest archetypowym symbolem tego co nieznane. Kałanka widzi wszystko, dostrzega więcej niż to co oczywiste, ale sama nie wyjawia niczego. Karta ta wskazuje na konieczność przebadania naszych planów i zamiarów pod kątem własnego wnętrza i jego gotowości do współuczestniczenia w tych planach. Kto nie uwzględnia duszy, ten nie znajduje też drogi do wnętrza, a tym samym pozbawia się harmonii, do której dąży. Ta karta upomina nas i każe pamiętać, że nasza dusza jest stale aktywna i przez nasze sny próbuje nawiązać kontakt; przemówić do nas. Obraz Kapłanki jest także uzupełnieniem naszej strony jasnej, tej świadomej. Karta ta ukazuje więc pewną  dwubiegunowość. Często postępujemy w sposób pełen sprzeczności, czego sami nie rozumiemy. Tymczasem wszystko w naszym życiu ma swoje przeciwieństwo: dzień – noc, słońce-deszcz, cierpienie-radość, strona prawa – strona lewa. Ta karta, druga w Tarocie,  pokazuje, że musimy poszukać tej dwubiegunowości także w sobie.
  • Znaczenie symboliczne: kierowany przez wolę umysł człowieka rozwija się. Jeśli jego wola skierowana jest ku prawdzie, odnajdzie ją i pozna jej światło. Umysł prowadzony przez tę jasność, osiągnie w końcu cel ku któremu dąży. Dotknie tajemnicy i zjednoczy się z prapodstawą. W trakcie dojrzewania i rozwoju człowieka, jego zadaniem jest pragnąć i dążyć do zdobycia wiedzy. W rzeczywistości wszystkie drzwi są przed nami otwarte. Przedtem należy jednak poznać ścieżkę, którą chcemy podążać, aby nie zgubić się w labiryncie życia.
  • Cechy osobowości: intuicja, opiekuńczość,  wyobraźnia, płodność, bezinteresowna miłość, rozwój duchowy. Jednocześnie sprzeczności: pasywność, lenistwo, interesowne, oczekujące rekompensaty przywiązanie. Miłość do rodziny, ogniska domowego, współmałżonka i dzieci, wynikająca z przyzwyczajenia. Duża wyobraźnia, skłonność do snucia marzeń. Uwaga skierowana na siebie, swój rozwój, świat wewnętrzny;  skłonność do hipochondrii i wygodnictwa. W przypadku dolegliwości fizycznych dotyczą one zaburzonej równowagi psychicznej, jak i zaburzeń organicznych.
Kategorie:

Tarot

Copyright 2010 © Wizytauwrozki.pl