Poleć znajomemu

Wpisz poniżej adres email znajomego, aby polecić mu tę stronę!
Możesz wpisać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami


Podpisz się, aby twój znajomy wiedział od kogo jest wiadomość:

Tekst załączony do wiadomości


wizytauwrozki
Newsletter
Mistrzowska liczba i jej wpływ na nasze życie
Autor:
Róża

Jeżeli liczba końcowa wynosi /przed zsumowaniem/ 11, 22, 33, 44… t o   m a m y   d o  c z y n i e n i e  z liczbą mistrzowską. Posiadanie liczby mistrzowskiej zobowiązuje, albowiem zawsze oznacza "życie dla innych", posługę bezgraniczną. Oczywiście osoba, która ma w portrecie liczbę mistrzowską może nie żyć  zgodnie z  zasadami  liczby mistrzowskiej, ale wtedy rodzą się frustracje i człowiek sam się źle czuje we własnej skórze.

Droga osoby posiadającej liczbę mistrzowską wcale nie jest 'usłana różami'. Często nie jest zrozumiała dla innych wibracji podstawowych. Na celu ma w s p i e r a ć  i n n y c h   l u d z i  od tego, co płytkie i nie stanowi o sensie bycia np. materializm. Jeżeli osoby obdarzone liczbą mistrzowską potrafią przejąć na siebie swego rodzaju misję, będą najszczęśliwsze w tym co robią. Jeżeli zaś im się to nie uda, będą zdezorientowane, pogubione życiowo...

Liczba 11-33 to wibracje o zdolnościach artystycznych, stworzone do tworzenia piękna, z dużą intuicją; marzycielstwo- to ich cechy. Potrzeba wewnętrznego rozwoju góruje zawsze nad innymi cechami. Nie myślą realistycznie...

Liczba 22-44 to opanowywanie siebie i świata materialnego na rzecz tego, co służy innym ludziom. Ich cechy to energia, dyscyplina. Te cechy pozwalają im osiągać wysokie stanowiska, ale po to by tworzyć  l e p s z y   s w i a t   d l a    i n n y c h. To też marzyciele, ale.... Idealiści, bardziej realistyczni, konkretni. To oni mają osiągać władzę...

w i b r a c j a 11- to reprezentanci ogółu. Mają dużą inwencję. To ludzie, którzy sprawdziliby się w polityce, dziennikarstwie, jeżeli ze swej pracy osiągają profity to wszystko to poświęcają dobru ogółu. Nie dla nich sława. Nie pozwalają sobie na samouwielbienie. To przewodnicy i światło dla strapionych...

w i b r a c j a 22- to prawdziwa centrala energetyczna. Siła ich polega na wytwarzaniu dóbr materialnych, to ambicje i sukces, tworzenie, produkcja i udoskonalenie ale d l a   o g ó ł u. Ich talent nie może być marnotrawiony... Mają dar zbijania fortun. Mogą osiągać najwyższe stanowiska. Celem ich powinno być działanie altruistyczne, działanie na rzecz społeczeństwa...

w i b r a c j a 33- mistrzowie i przywódcy ludzkości. Przepełnieni ideami, natchnieniem intelektualnym. To ideał m i ł o ś c i  ale d o  w s z y s t k i c h  l u d z i. To równowaga duchowa i moralna. Przyciągająca  ludzi strapionych. O zdolnościach intuicyjnych nadzwyczajnych. To marzyciele, idealiści. To najbardziej wymagające osoby dla samych siebie. Dla rodziny są w stanie poświęcić karierę...

w i b r a c j a 44- pragmatyzm i ambicja, realizm- to cechy charakterystyczne. Silne osobowości, urodzeni przywódcy tłumów /jak np. Jerzy Owsiak/. To osoby rozsądne, pogodne, uczciwe. To ludzie budujący lepszy świat. Uważać  jednak muszą, by zapał do pracy nie przesłonił im prawdziwych celów /humanitaryzm/. Największą nagrodą dla wibracji mistrzowskich jest satysfakcja z wyznaczonego i zrealizowanego celu. Wszystkie osoby, które noszą mistrzowską liczbę mają też pamiętać o sobie! Ponieważ takie działania bez myślenia o sobie i zbyt duży altruizm prowadzą nie raz do cofania we własnym rozwoju,  co można przypłacić przygnębieniem i moralnym niepokojem.


*Róża*


 
 
 
Kategorie:

Poznanie, Praca nad sobą

Copyright 2010 © Wizytauwrozki.pl